Vorming

Panal biedt een waaier aan vormingen aan. Deelnemers uit diverse werkvelden (thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra,..) zijn welkom.
Deze vormingen richten zich meestal op verschillende zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen, vrijwilligers, ...).

Verder kan Panal een vorming op maat van een organisatie maken. Neem hiervoor contact op met de vormingsverantwoordelijke Ellen Cumps via ecumps@panal.be.
Graag je vormingsvraag tijdig stellen, dan kan zowel de inhoud als de timing grondig bekeken worden.

Deelnemers die zich inschrijven voor een opleiding van Panal, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een financiële tegemoetkoming door de overheid. Meer info vindt u hier

Inschrijven