Werking

In 1995 zijn de Netwerken voor Palliatieve Zorg opgericht. Vlaanderen is daarbij opgedeeld in 15 regio's met 15 netwerken.
Panal omvat het arrondissement Leuven met ongeveer 500.000 inwoners en 30 steden en gemeenten.
Panal vzw is lid van Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Het doel van het Netwerk is het verspreiden van een palliatieve zorgcultuur en het bespreekbaar maken van ziekte, dood en rouw.

Het Netwerk organiseert werkgroepen voor woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, palliatieve eenheden, palliatieve support teams en vrijwilligersorganisaties.
Het Netwerk organiseert opleiding voor zorgverleners en vrijwilligers.
Het Netwerk ondersteunt de uitbouw van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg.
Het Netwerk sensibiliseert het grote publiek via voordrachten, infosessies, ...
Het Netwerk leent boeken uit over palliatieve zorg, ziek zijn, dood, rouw, ..

Vorming

Panal biedt een waaier aan vormingen aan. Deelnemers uit diverse werkvelden (thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra,..) zijn welkom.
Deze vormingen richten zich meestal op verschillende zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen, vrijwilligers, ...).

Verder kan Panal een vorming op maat van een organisatie maken. Neem hiervoor contact op met de vormingsverantwoordelijke Ellen Cumps via ecumps@panal.be.
Graag je vormingsvraag tijdig stellen, dan kan zowel de inhoud als de timing grondig bekeken worden.

Inschrijven

Kinderen en jongeren

 

Kinderen en jongeren van wie een ouder, grootouder of een andere dierbare palliatief is, verdienen bijzondere aandacht. Vaak staan zij in de schaduw omdat men onterecht denkt dat men hen moet afschermen.
De realiteit toont echter aan dat kinderen en jongeren nood hebben aan informatie, steun en begeleiding. Panal  heeft hiervoor een aantal materialen ter beschikking om uit te lenen of aan te kopen.

Koesterkoffer 


Panal heeft een aantal “Koesterkoffers” ter beschikking om uit te lenen in palliatieve thuissituaties waar jongere kinderen zijn. Deze koffertjes bevatten allerlei creatief materiaal waarmee het kind alleen of samen met een vertrouwde volwassene aan de slag kan. Omdat kinderen niet altijd met woorden uitdrukken wat ze voelen, kan de Koesterkoffer voor hen een manier zijn om met het verdriet en het afscheid bezig te zijn en troost en aandacht te krijgen. De Koesterkoffer helpt het kind in de periode voor het overlijden, maar kan ook ondersteunend zijn in de periode erna. 
Lees meer over de inhoud van de koesterkoffer.

De brochure "Niet te jong voor verlies - Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg" (PZV)  is een wegwijzer voor ouders, familieleden en hulpverleners.  Zij worstelen met veel vragen als een kind of jongere met een palliatieve situatie te maken krijgt.  De brochure bevat informatie en concrete tips voor ouders en andere sleutelfiguren.
Deze brochure is gratis. 


Werkboekjes

“Mijn boek over…”. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. (PZV) - Kostprijs 13 euro
“Ondersteboven”. Voor jongeren van +12 jaar. (PZV) - Kostprijs 8 euro.
Boekjes om alleen of samen met de zieke of een andere volwassene in te schrijven, tekenen, knutselen…en zo een kostbaar herinneringsboek te maken. 


“Als iemand dood gaat…Wat jij wilt weten over doodgaan, begraven en cremeren”
(In de Wolken,  Riet Fiddelaers). Brochure bedoeld voor kinderen om zelf te lezen.
“De meeste gestelde vragen over kinderen en de dood” (In de Wolken, Riet Fiddelaers). Brochure voor volwassen begeleiders van kinderen.
Deze brochures kosten elk 5 euro.


Zakboekjes
 “Is er iemand doodgegaan die jij  kent?”
“Een zakboekje voor kinderen”  (In de Wolken, Riet Fiddelaers).
“Een zakboekje voor jongeren”  (In de Wolken, Riet Fiddelaers).
Vouwboekjes met basisinformatie in de vorm van een stripverhaal. De zakboekjes kosten elk 2 euro.


Zakboekje “Afscheid van Grote Boom”
(Nathalie Slosse, uitgeverij Talismanneke)
Het zakboekje “Afscheid van Grote Boom” is een waardevolle aanvulling op het prentenboek “Grote boom is ziek”. Het is een vouwboekje in postkaartformaat dat kinderen helpt om te gaan met de dood van een dierbaar iemand, na een ongeneeslijke ziekte. De bloemenslinger op de keerzijde kan worden ingekleurd en versierd en geeft troost aan het kind.  
Het zakboekje wordt gratis aangeboden bij het uitlenen van de Koesterkoffer met daarin het leesboek “Grote boom is ziek”.  


Het boek “Een bed bij het raam”
 geschreven door Sylvia Vanden Heede (uitgeverij Lannoo) brengt het ontroerend verhaal van een jongetje van wie de mama niet beter wordt.
Het boek is uit te lenen of aan te kopen bij Panal vzw. Kostprijs: 5 euro. 
 
Boeken voor kinderen en jongeren:
In de bibliotheek van Panal zijn een aantal boeken over verlies, doodgaan en afscheid nemen beschikbaar voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden.


Uitlenen of aankopen van boeken en ander materiaal:
Voor het uitlenen van boeken of het bestellen van brochures, werk- en zakboekjes kan je terecht bij de rouwzorgverantwoordelijke van Panal , Karen De Meerleer op 016/ 23 91 01 (tijdens de kantooruren) of via mail: vragen@panal.be . 

Afscheid en rouw

 

Rouw is als een vingerafdruk, universeel en toch uniek.
Rouw is alles wat een persoon ervaart bij het onherroepelijke verlies van iemand met wie hij of zij een betekenisvolle band heeft. Het is een heen en weer slingeren tussen verlies en herstel, tussen verleden, heden en toekomst. Rouw uit zich op verschillende vlakken: emotioneel, lichamelijk, sociaal en spiritueel. De rouwende gaat op zoek naar een persoonlijk antwoord op het verlies, naar hoe betekenis kan worden gegeven aan het verlies en hoe dit kan worden verweven in het eigen levensverhaal.

Echte betrokkenheid en aandacht, geduld,  een luisterend oor en ruimte voor  herinneringen, zijn helpend voor rouwenden.

Verlies en rouw zijn inherent aan palliatieve situaties. Zorg voor afscheid en rouw is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen palliatieve zorg.
In de periode voor het overlijden  wordt aandacht besteed aan het afscheid nemen en het voorbereiden op het naderend sterven. De noden en wensen van zowel de patiënt als de familie worden hierbij gerespecteerd en de nodige ondersteuning wordt geboden.

Na het overlijden van de patiënt wordt meestal nog een afrondingstelefoon of –bezoek gedaan door de verpleegkundige uit de thuiszorgequipe die de familie begeleid heeft. Afhankelijk van de nood en de vraag kunnen er verdere acties naar de rouwenden worden ondernomen (een rouwbezoek,  doorverwijzing naar een rouwtherapeut of andere ondersteunende diensten,…).

In de bibliotheek van Panal is er informatieve en ondersteunende literatuur over palliatieve zorg en rouw ter beschikking.  Voor het uitlenen van boeken kan je terecht bij de rouwzorgverantwoordelijke van Panal vzw, Karen De Meerleer op 016-23 91 01 (tijdens de kantooruren) of via mail: vragen@panal.be.

Wie is wie

Ria Vandermaesen
Karen De Meerleer
Ellen Cumps

vormingsverantwoordelijke
ecumps@panal.be 

Ingrid Bevers

administratief medewerker
ibevers@panal.be