Begeleiding

 

Om palliatieve zorg thuis mogelijk te maken, geeft de multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE) advies aan de zorgverleners. Zij kan, in overleg met de zieke, zijn familie en zorgverleners, de zorg coördineren en organiseren bv. via het inschakelen van thuiszorgdiensten en vrijwilligers. Zij biedt emotionele ondersteuning aan de zieke, zijn omgeving en de zorgverleners.
Bijzondere aandacht gaat naar kinderen en jongeren en afscheid en rouw.

De MBE:
- bestaat uit verpleegkundig-consulenten die aan huis komen, een huisarts-consulent en een psycholoog
- neemt de zorg niet over, maar werkt samen met de vertrouwde zorgverleners uit de thuiszorg
- streeft ernaar dat de zieken de laatste levensfase in hun vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen. Indien nodig kan ze andere zorgmogelijkheden (palliatieve eenheid, ziekenhuis, woonzorgcentrum, ...) helpen afwegen.

Het werkgebied van het MBE omvat het arrondissement Leuven. Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijk zieke in zijn laatste levensfase, kan contact opnemen met Panal.
De MBE is 24 uur op 24 bereikbaar voor advies en ondersteuning.  Bij dringende patiëntensituaties, neem je eerst contact op met de huisarts en/of thuisverpleegkundige.
De diensten van de MBE zijn gratis voor de patiënt.

Spuitdrijver

Als de patiënt de medicatie niet meer kan slikken, kan deze via een spuitdrijver toegediend worden.

De huisarts kan bij Panal een aanvraag doen voor het plaatsen van een spuitdrijver.
Bij het opstarten van de spuitdrijver, geeft de verpleegkundig-consulent van Panal ter plaatse info, advies en ondersteuning aan de betrokken zorgverleners.
De opvolging en begeleiding van de spuitdrijver gebeurt door de huisarts en de thuisverpleegkundige in overleg met de MBE.

 

Bekijk hieronder een filmpje over de werking van de spuitdrijver:

 

Euthanasie

 

Euthanasie is een actieve levensbeëindiging, verricht door een arts, van een wilsbekwame persoon, op diens vrijwillige en herhaalde vraag, in geval van een medisch uitzichtloze situatie en bij aanhoudend en ondraaglijk psychisch en/of lichamelijk lijden.
(Wet betreffende de euthanasie van 28 mei 2002)
(Wet van 2 april 2020 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002)

Euthanasie kan een onderdeel van palliatieve zorg zijn.
Panal is een gesprekspartner voor huisartsen, andere zorgverleners, de patiënt en zijn omgeving.  Op vraag van de patiënt en/of zijn omgeving kunnen we informatie over de euthanasiewetgeving aanbieden.

Panal stimuleert overleg en bespreekbaarheid en moedigt de patiënt aan om tijdig met zijn huisarts en zijn omgeving te bespreken welke zijn wensen zijn.  Dit verzoek moet best duidelijk en concreet genoteerd worden.

Panal biedt zorgverleners een overlegplatform aan om elke ethische vraag te bespreken.  Panal kan het proces verder begeleiden, morele en emotionele ondersteuning bieden en de nodige informatie aanreiken.

Volgens de euthanasiewetgeving behoudt de behandelende arts de eindverantwoordelijkheid.
Elke vraag naar euthanasie wordt met zorg uitgeklaard in samenspraak met de huisarts.

Panal kan een gesprekspartner zijn voor de patiënt, zijn omgeving en de zorgverleners. 
Panal moedigt de patiënt aan om de vraag tijdig met de huisarts op te nemen.
Panal bespreekt de vraag met de huisarts mits toelating van de patiënt.

De gewenste aanwezigheid van de verpleegkundig-consulent bij de uitvoering van euthanasie wordt bij elke situatie bekeken. 

De basisfilosofie van Panal is ondersteunen van zorg en niet zelf zorg verlenen. Vandaar dat de equipearts geen uitvoerende arts kan zijn.

Werkgebied

 

Mask Group 104@2x

Wie is wie

dr. Katharina Lobisch

huisarts-consulent

dr. Katleen Van Emelen

huisarts-consulent

Veerle Massart

hoofdverpleegkundige
vmassart@panal.be

Sofie Claes

verpleegkundig-consulent
sclaes@panal.be

Alicia De Bie

verpleegkundig-consulent
adebie@panal.be

Karen De Meerleer
Kris Elsen

verpleegkundig-consulent
kelsen@panal.be

Petra Heremans

verpleegkundig-consulent
pheremans@panal.be

Patricia Lerat

verpleegkundig-consulent
plerat@panal.be

Muriel Luyckx

verpleegkundig-consulent
mluyckx@panal.be

Wietse Massant

verpleegkundig-consulent
wmassant@panal.be

Margot Natens

verpleegkundig-consulent
mnatens@panal.be

Anne Sintubin

verpleegkundig-consulent
asintubin@panal.be

Katrien Vandecandelaere

verpleegkundig-consulent
kvandecandelaere@panal.be

Ingrid Bevers

administratief medewerker
ibevers@panal.be