PANAL vzw

Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Palliatieve Zorg

Panal wil mee mogelijk maken dat ongeneeslijk zieke mensen, volgens hun eigen wens, het laatste stadium van hun leven thuis (of in een thuis vervangende setting) kunnen doorbrengen. We hebben aandacht voor de patiënt en zijn omgeving in al zijn aspecten: het lichamelijke comfort, de beleving van de ziekte en het naderend levenseinde, de sociale relaties en de levensbeschouwelijke zingeving. Aan deze vier domeinen van het menselijk bestaan besteden we evenwaardig aandacht om de kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn omgeving te optimaliseren. Ook rouwzorg is een onlosmakelijk onderdeel van palliatieve zorg.

 

  • Panal werkt vanuit een pluralistische visie: we hebben een open houding naar alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen.
  • Panal vertrekt vanuit respect voor de eigenheid en uniciteit van elke patiënt en zijn omgeving. 
  • Panal hanteert het emancipatorisch denken: we nemen geen zorg uit handen, we ondersteunen en geven kennis en deskundigheid door aan patiënt, omgeving en zorgverleners.
  • Panal faciliteert autonomie en zelfbeschikking, dit steeds op maat van patiënt en omgeving en met oog voor zorgzaamheid en verbondenheid.
  • Panal hecht belang aan open communicatie in waarheid en vanuit vertrouwen, rekening houdend met de draagkracht van de betrokkenen.
  • Panal heeft aandacht voor de ethische aspecten binnen levenseindezorg.
  • Panal wil omwille van de intensiteit en complexiteit van palliatieve zorg multidisciplinair samenwerken.
  • Panal beschouwt vrijwilligers als een onmisbare schakel in de ondersteuning van de patiënt en zijn naastbestaanden.
  • Panal geeft aandacht aan zorg voor de zorgverlener: naast het bevorderen van kennis en kunde, willen we een toegankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor alle betrokken zorgverleners. 
  • Panal stelt kwaliteitsvolle dienstverlening centraal.
  • Panal werkt in Oost-Vlaams-Brabant.

 

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit willen we bereiken door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Getuigenissen

een bestuurslid

Panal betekent voor mij...

... een wonderlijk gebeuren tussen mensen dat het leven meer draaglijk en gelukkiger maakt.

een partner van een patiënt

Panal betekent voor mij...

...dat het levenseinde van mijn vrouw is verlopen zoals zij het had gewenst. Sereen en zonder pijn.

een huisarts

Panal betekent voor mij...

...dat een model werd geschapen voor samenwerking tussen zorgverleners boven de grenzen van het eigenbelang, met groot voordeel voor de patiënt en de zorgverleners.
Als zorgverlener doet het goed een instantie te kennen die altijd beschikbaar is om info en steun te geven over palliatieve zorg of begeleiding van het levenseinde.

een palliatief referent in een woonzorgcentrum

Panal betekent voor mij...

...een klankbord voor het aftoetsen van ideeën over palliatieve zorg
...samen nadenken over de uitbouw van palliatieve zorg in een woonzorgcentrum ...collega's met een luisterend oor, met deskundig advies zowel bij praktische vragen, als bij moeilijke ethische kwesties.

Panal vzw

Panal vzw staat voor ondersteuning en uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven.  Panal omvat twee structuren met een specifieke opdracht: het Netwerk en de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) ter ondersteuning van de thuiszorg.

Het Netwerk wil de bevolking sensibiliseren en informeren.  Het organiseert initiatieven tot deskundigheidsbevordering voor professionelen en vrijwilligers. Het Netwerk biedt een overlegplatform aan de verschillende werkvelden. 


De MBE heeft als taak de palliatieve zorg thuis en in thuisvervangende situaties mee mogelijk te maken. Hierbij zijn de huisarts en de andere zorgverleners belangrijke partners.  De MBE informeert, adviseert, ondersteunt en stimuleert alle eerstelijnshulpverleners (in overleg met hun organisatie), maar neemt hun taken niet over. 

Vorming

Verpleegkundige technieken in palliatieve zorg

12/09/2024
PERMANENTE VORMING Verpleegkundige technieken in palliatieve zorg   In deze vorming oefenen we samen enkele...

Nieuws

All
 • All
 • Nieuws

ZOEKERTJE

Word jij onze nieuwe onthaalvrijwilliger? De onthaalvrijwilligers verzorgen bij Panal het telefonisch onthaal. Zij zorgen...

Steun ons, giften en partnerships

SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.