PANAL vzw

Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. 

Palliatieve zorg is actieve totaalzorg voor patiënten waarvoor geen genezing meer mogelijk is en het sterven kan worden verwacht binnen afzienbare tijd. 
De aandacht gaat naar pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, de ziektebeleving van de patiënt en zijn omgeving, de sociale relaties en de levensbeschouwelijke zingeving. Aan deze vier domeinen wordt evenwaardig aandacht besteed om de kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn omgeving te optimaliseren.

  • De benadering is pluralistisch.
  • Panal werkt vanuit respect voor de eigenheid van de patiënt en zijn omgeving. 
  • Panal werkt volgens het emancipatorisch model: kennis en deskundigheid doorgeven aan de patiënt, de omgeving en de zorgverleners, zodat maximale autonomie wordt nagestreefd.
  • De communicatie verloopt zoveel mogelijk in waarheid. 
  • Panal heeft bijzondere aandacht voor ethische aspecten en vraagstukken.
  • De intensiteit en complexiteit van palliatieve zorg maakt multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk.
  • Vrijwilligers kunnen een belangrijke schakel zijn in de ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.
  • Panal geeft aandacht aan zorg voor de zorgenden.

 

Getuigenissen

een bestuurslid

Panal betekent voor mij...

... een wonderlijk gebeuren tussen mensen dat het leven meer draaglijk en gelukkiger maakt.

een partner van een patiënt

Panal betekent voor mij...

...dat het levenseinde van mijn vrouw is verlopen zoals zij het had gewenst. Sereen en zonder pijn.

een huisarts

Panal betekent voor mij...

...dat een model werd geschapen voor samenwerking tussen zorgverleners boven de grenzen van het eigenbelang, met groot voordeel voor de patiënt en de zorgverleners.
Als zorgverlener doet het goed een instantie te kennen die altijd beschikbaar is om info en steun te geven over palliatieve zorg of begeleiding van het levenseinde.

een palliatief referent in een woonzorgcentrum

Panal betekent voor mij...

...een klankbord voor het aftoetsen van ideeën over palliatieve zorg
...samen nadenken over de uitbouw van palliatieve zorg in een woonzorgcentrum ...collega's met een luisterend oor, met deskundig advies zowel bij praktische vragen, als bij moeilijke ethische kwesties.

Panal vzw

Panal vzw staat voor ondersteuning en uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven.  Panal omvat twee structuren met een specifieke opdracht: het Netwerk en de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) ter ondersteuning van de thuiszorg.

Het Netwerk wil de bevolking sensibiliseren en informeren.  Het organiseert initiatieven tot deskundigheidsbevordering voor professionelen en vrijwilligers. Het Netwerk biedt een overlegplatform aan de verschillende werkvelden. 


De MBE heeft als taak de palliatieve zorg thuis en in thuisvervangende situaties mee mogelijk te maken. Hierbij zijn de huisarts en de andere zorgverleners belangrijke partners.  De MBE informeert, adviseert, ondersteunt en stimuleert alle eerstelijnshulpverleners (in overleg met hun organisatie), maar neemt hun taken niet over. 

Vorming

Startcursus palliatieve zorg voor geïnteresseerden en vrijwilligers

05/06/2023
Startcursus palliatieve zorg voor geïnteresseerden en vrijwilligers Code: VRW1/2023 Data: 2 lesdagen telkens op maandag van...

Nieuws

Vrijwilliger worden, iets voor jou?

Palliatieve zorg uitbouwen en realiseren is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Zij zijn een belangrijke schakel...

Steun ons, giften en partnerships

SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.