Berichten door Ingrid Bevers

VACATURE: medewerker deskundigheidsbevordering

Panal vzw verstrekt informatie en advies aan burgers, bevordert de deskundigheid van zorgverleners en faciliteert de samenwerking tussen disciplines en zorgsetting (binnen het arrondissement Leuven):

Daarvoor zoekt ze een medewerker deskundigheidsbevordering

Taken en activiteiten:

  • sensibilisatie – ontwikkelen, plannen, organiseren, geven en/of ondersteunen van sensibilisatie voor de bevolking en specifieke doelgroepen
  • deskundigheidsbevordering – ontwikkelen, plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van opleidingen, studiedagen en symposia
  • ondersteuning van diensten, organisaties en burgers
  • samenwerking en overleg – organiseren en faciliteren van samenwerking in diverse settings van netwerkpartners
  • detectie van noden en kwaliteit van zorg
  • beleidsondersteunend werk – leveren van input voor de operationele doelstellingen en het ontwikkelen van het jaarprogramma


De diplomavereisten zijn in functie van de competenties. Deze zijn te vinden in de functiekaart.
We denken aan een psycholoog, een (ortho-)pedagoog,… Ervaring in  palliatieve zorg is een pluspunt. Een auto en een rijbewijs zijn vereist.


Wij bieden een boeiende job in een aangename en stimulerende werkomgeving, een aantrekkelijk loon, maaltijdcheques, anciënniteitsverlof,  groepsverzekering, permanente nascholingskansen,…


Bijkomende inlichtingen en uw kandidatuur
:
Ria Vandermaesen, p/a Waversebaan 220, 3001  Heverlee
(016 23 91 01) of via rvandermaesen@panal.be (voor 2 december 2022).

Download hier de vacature

VACATURE: verpleegkundig-consulent

De thuiszorgequipe van Panal wil mensen de mogelijkheid geven om comfortabel thuis hun laatste levensperiode door te maken.

Daarvoor zoekt Panal vzw een verpleegkundig-consulent palliatieve zorg
(met een A1 of bachelor diploma) voor 32u. à 38u.

Opdrachten:

  • Advies en ondersteuning geven aan palliatieve patiënten en hun omgeving
  • Advies en ondersteuning geven aan de hulpverleners in de regio
  • Meewerken aan de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur

Deze opdrachten behelzen onder meer het brengen van huisbezoeken, deelnemen aan teamvergaderingen, het opvolgen van situaties in overleg met de betrokkenen, het bijwonen van een wekelijkse patiëntenbespreking, het  geven van vormingen, het waarnemen van een beurtelingse 24-uurpermanentie.

Wij bieden een boeiende job in een aangename en stimulerende werkomgeving, een vergoeding volgens het geldende IFIC-barema, maaltijdcheques, anciënniteitsverlof,  permanente nascholingskansen,…

Bijkomende inlichtingen en uw kandidatuur:
Ria Vandermaesen, p/a Waversebaan 220, 3001  Heverlee (016 23 91 01) of via rvandermaesen@panal.be (voor 18 november 2022).

Download hier de vacature

VLAAMS CONGRES PALLIATIEVE ZORG 2022

SLAGKRACHT, dat is groeien binnen je werkveld, jezelf als expert positioneren en meegaan op het ritme van verandering.

Op donderdag 8 september organiseert Panal vzw in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen en het PST van UZ Leuven het Vlaams congres palliatieve zorg. Schrijf je nu in aan een earlybird prijs! Verspreid deze uitnodiging gerust ook verder in je eigen netwerk. Tot binnenkort!

https://palliatievezorgvlaanderen.be/vlaams-congres-palliatieve-zorg/congres-2022/

Vrijwilliger worden, iets voor jou?

Palliatieve zorg uitbouwen en realiseren is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Zij zijn een belangrijke schakel in de zorg en zijn aanwezig ter ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Vrijwilligers in de thuiszorg
De vrijwilliger gaat aan huis ter ondersteuning van de patiënt en de mantelzorg. Vaak is het een gelegenheid voor de mantelzorger om even tijd te nemen voor zichzelf en op adem te komen. Vaak is een warme aanwezigheid en luisterbereidheid al voldoende.

Vrijwilligers voor de nacht
Verpleegkundigen kunnen ook waken tijdens de nacht. Zij krijgen hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?
Bel tijdens de kantooruren naar Panal vzw, Karen De Meerleer, 016/ 23 91 01
Of neem contact op via mail: vragen@panal.be
U kan ook een kijkje nemen op de websites: www.panal.be en www.pallium.be

Bekijk hier de flyer

Panal Nieuws

Vorige edities van onze nieuwsbrief:

Panal Nieuws – september 2022
Panal Nieuws – juni 2022
Panal Nieuws – maart 2022
Panal Nieuws – december 2021
Panal Nieuws – september 2021
Panal Nieuws – juni 2021
Panal Nieuws – maart 2021
Panal Nieuws – december 2020
Panal Nieuws – september 2020
Panal Nieuws – juni 2020
Panal Nieuws – maart 2020
Panal Nieuws – december 2019
Panal Nieuws – september 2019
Panal Nieuws – juni 2019
Panal Nieuws – maart 2019
Panal Nieuws – december 2018
Panal Nieuws – september 2018
Panal Nieuws – juni 2018
Panal Nieuws – maart 2018
Panal Nieuws – december 2017
Panal Nieuws – september 2017

Panal Nieuws – juni 2017
Panal Nieuws – maart 2017

Zorg en zoveel meer

Op 3 maart 2020 gaat de nationale sensibiliseringscampagne ‘Zorg en zoveel meer’ van start. Met deze campagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. We vinden het hoog tijd dat we palliatieve zorg met andere ogen gaan bekijken. Daarom willen we samen de vooroordelen en onduidelijkheden erover uit de wereld helpen en een positieve boodschap de wereld insturen. Dit doen we door de hele maand maart in de kijker te zetten wat palliatieve zorg te bieden heeft aan de hand van affiches, radiospots en een website met nuttige info en getuigenissen.

Meer informatie op de website: www.zorgenzoveelmeer.be/ www.bienplusquedessoins.be