terug naar overzicht

2 VACATURES: verpleegkundig-consulent

De thuiszorgequipe van Panal is expert in het begeleiden van patiënten in hun laatste levensfase en in het maximaal ondersteunen van de naasten en betrokken hulpverleners.

Daarvoor zoekt Panal vzw 2 verpleegkundig-consulenten palliatieve zorg
(met een A1 of bachelor diploma): één voltijds en één voor 32u.

Opdrachten:

  • Advies en ondersteuning geven aan palliatieve patiënten en hun omgeving.
  • Advies en ondersteuning geven aan de hulpverleners in de regio.
  • Meewerken aan de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur.

Deze opdrachten behelzen onder meer het brengen van huisbezoeken, deelnemen aan teamvergaderingen, het opvolgen van situaties in overleg met de betrokkenen, het bijwonen van een wekelijkse patiëntenbespreking, het  geven van vormingen, het waarnemen van een beurtelingse 24-uurpermanentie.

Wij bieden een boeiende job in een aangename en stimulerende werkomgeving, een vergoeding volgens het geldende IFIC-barema, maaltijdcheques, anciënniteitsverlof,  permanente nascholingskansen,…

Bijkomende inlichtingen en uw kandidatuur: Ria Vandermaesen, p/a Waversebaan 220, 3001  Heverlee
(016 23 91 01) of via rvandermaesen@panal.be (voor 31 mei 2021).

Download hier de vacature