Inschrijvingsvoorwaarden

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

  Hoe inschrijven:
 • Bij voorkeur online via www.panal.be, door het inschrijvingsformulier terug te
  sturen naar Panal vzw, t.a.v. Ingrid Bevers, Waversebaan 220 te 3001 Heverlee of
  via een mail naar vragen@panal.be.
 • Iedere deelnemer vult een afzonderlijk inschrijvingsformulier in.

 

  Hoe betalen:
 • Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld is overgemaakt op
  rekening BE82 7364 0127 0068 van Panal vzw.
 • Cursuscode en naam van de deelnemer moeten worden vermeld in het vak
  mededeling van de overschrijving.
 • Opleidingscheques worden niet aanvaard.

 

  Hoe deelnemen:
 • Panal kan een vorming annuleren. Je krijgt dan het inschrijvingsgeld integraal
  terugbetaald of je kan een ander cursusmoment kiezen.
 • Gelieve ons tijdig te verwittigen wanneer je niet aanwezig kan zijn op een
  cursusdag.
 • Je kan een gemiste les uit een module niet op een ander moment inhalen, noch
  je door iemand anders laten vervangen. Panal vzw bezorgt je het lesmateriaal van
  de gemiste les.
 • Je kan je enkel inschrijven voor volledige modules en niet voor afzonderlijke
  dagdelen binnen die module.
 • Na een vorming ontvang je van ons een aanwezigheidsattest.

 

  Hoe annuleren:
 • Je kan annuleren tot 14 dagen voor de cursus. Je krijgt dan het inschrijvingsgeld
  terugbetaald.
 • Zonder tijdige annulatie kan er geen terugbetaling gebeuren. Indien je nog niet
  betaalde, wordt toch de kostprijs van de vorming aangerekend.
 • Een ingeschreven persoon kan zich enkel voor een volledige cursus laten
  vervangen. Elke wijziging hieromtrent dient schriftelijk te gebeuren.
  Indien je op de hoogte wenst te blijven van komende vormingen, of voor inhoudelijke
  vragen en vragen in verband met inschrijvingen, betaling en administratie, kan je contact
  opnemen via: 016 23 91 01, vragen@panal.be of www.panal.be.