INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

  Wie kan deelnemen:
 • Iedereen is welkom. Indien een vorming zich richt op een bepaalde doelgroep,
  wordt dit expliciet in de aankondiging vermeld.
 • Bij twijfel, aarzel niet om contact op te nemen.

 

  Hoe inschrijven:
 • Bij voorkeur online via www.panal.be of via een mail naar vragen@panal.be.
 • Iedere deelnemer vult een afzonderlijk inschrijvingsformulier in.

 

  Hoe betalen:
 • Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld is overgemaakt op
  rekening BE82 7364 0127 0068 van Panal vzw.
 • Cursuscode en naam van de deelnemer moeten worden vermeld in het vak
  'mededeling' van de overschrijving.

 

  Hoe deelnemen:
 • Na betaling is je inschrijving definitief. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
 • Je kan je enkel inschrijven voor volledige modules en niet voor afzonderlijke
  dagdelen binnen die module.
 • Gelieve ons tijdig te verwittigen wanneer je niet aanwezig kan zijn op een
  cursusdag.
 • Je kan een gemiste les uit een module niet op een ander moment inhalen, noch
  je door iemand anders laten vervangen. Panal vzw bezorgt je het lesmateriaal van
  de gemiste les.
 • Na een vorming ontvang je een aanwezigheidsattest.

 

  Hoe annuleren:
 • Panal kan een vorming annuleren. Je krijgt dan het inschrijvingsgeld integraal
  terugbetaald of je kan een ander cursusmoment kiezen.
 • Je kan annuleren tot 14 dagen voor de cursus. Je krijgt dan het inschrijvingsgeld
  terugbetaald.
 • Zonder tijdige annulatie kan er geen terugbetaling gebeuren. Indien je nog niet
  betaalde, wordt de kostprijs van de vorming toch aangerekend.
 • Een ingeschreven persoon kan zich enkel voor een volledige cursus laten
  vervangen. Elke wijziging hieromtrent dient schriftelijk te gebeuren.

 

PRIVACYVERKLARING

De door u opgegeven informatie wordt door vzw Panal gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling
van uw inschrijving voor deze opleiding op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving.
Deze gegevens worden daartoe opgenomen in een database en na het voltooien van het academiejaar van inschrijving, gearchiveerd.
In het kader van educatief verlof kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de werkgever.
Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden aangewend.

Onze volledige privacyverklaring vindt u op www.panal.be

Heeft u vragen, dan kan u contact opnemen met vzw Panal, vragen@panal.be