terug naar overzicht

Vormingsbrochure 2020

Vormingsaanbod 2020

Panal vzw wil de palliatieve zorgcultuur stimuleren en uitbouwen binnen het arrondissement Leuven, onder meer via vorming en opleiding. In deze brochure vind je onze vormingsinitiatieven voor 2020 terug.

Naast de basismodule en de cursus voor vrijwilligers en geïnteresseerden, bieden we opnieuw de cursus ‘palliatieve zorg voor kinesitherapeuten en ergotherapeuten aan’. Weliswaar in een nieuw jasje. De minisymposia in 2020 hebben als rode draad ‘communicatie in palliatieve zorg’. In drie thema-avonden bespreken we drie pijlers in samenwerking: communicatie met de patiënt, met collega-zorgverleners en met de mantelzorgers.

Panal vzw organiseert ook een aantal losse vormingsnamiddagen. We verdiepen ons opnieuw in spiritualiteit en gaan onderzoeken hoe we dit in de praktijk kunnen brengen (naast de andere dimensies in palliatieve zorg). We bieden je daarnaast ook een vorming over het bespreekbaar maken van ‘intimiteit en seksualiteit’ in palliatieve zorg. In het najaar organiseren we een opleiding over veelgebruikte verpleegkundige technieken aan het bed van de palliatieve patiënt, een studienamiddag voor medewerkers van voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking en een vormingsnamiddag ‘omtrent het overlijden’. In deze laatste vormingsnamiddag bespreken we de praktische en administratieve kant van een overlijden en zoomen we in op thuisopbaring, ecologisch begraven en het gebruik van lijkwades.

De middaglezingen zijn intussen een vaste waarde in ons vormingsaanbod. We organiseren in 2020 een middaglezing over (klein-)kinderen betrekken in palliatieve zorg, over immunotherapie in palliatieve zorg en we hernemen de middaglezing over palliatieve sedatie.

Voor een éénmalige vorming of een vormingspakket op maat van je organisatie, kan je ons steeds contacteren. Mogelijke thema’s vind je achteraan in deze brochure. In onderling overleg wordt een aanbod op maat uitgewerkt – aansluitend op de gestelde vormingsvraag.

Panal vzw hecht er belang aan om elke vormingsactiviteit steeds grondig voor te bereiden en te werken met up to date informatie en kennisoverdracht. Indien je zelf ideeën hebt over vormingsinitiatieven of thema’s mag je altijd een suggestie doen.

Graag verwelkomen wij jou op één van onze vormingsmomenten!

Nele Geysen, Karen De Meerleer, Veerle Massart en Ria Vandermaesen.

 

Bekijk de vormingsbrochure 2020