terug naar overzicht

VACATURE: medewerker deskundigheidsbevordering

Panal vzw verstrekt informatie en advies aan burgers, bevordert de deskundigheid van zorgverleners en faciliteert de samenwerking tussen disciplines en zorgsetting (binnen het arrondissement Leuven):

Daarvoor zoekt ze een medewerker deskundigheidsbevordering

Taken en activiteiten:

  • sensibilisatie – ontwikkelen, plannen, organiseren, geven en/of ondersteunen van sensibilisatie voor de bevolking en specifieke doelgroepen
  • deskundigheidsbevordering – ontwikkelen, plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van opleidingen, studiedagen en symposia
  • ondersteuning van diensten, organisaties en burgers
  • samenwerking en overleg – organiseren en faciliteren van samenwerking in diverse settings van netwerkpartners
  • detectie van noden en kwaliteit van zorg
  • beleidsondersteunend werk – leveren van input voor de operationele doelstellingen en het ontwikkelen van het jaarprogramma


De diplomavereisten zijn in functie van de competenties. Deze zijn te vinden in de functiekaart.
We denken aan een psycholoog, een (ortho-)pedagoog,… Ervaring in  palliatieve zorg is een pluspunt. Een auto en een rijbewijs zijn vereist.


Wij bieden een boeiende job in een aangename en stimulerende werkomgeving, een aantrekkelijk loon, maaltijdcheques, anciënniteitsverlof,  groepsverzekering, permanente nascholingskansen,…


Bijkomende inlichtingen en uw kandidatuur
:
Ria Vandermaesen, p/a Waversebaan 220, 3001  Heverlee
(016 23 91 01) of via rvandermaesen@panal.be (voor 2 december 2022).

Download hier de vacature