A A A

Lettergrootte
terug naar overzicht

Vormingsbrochure 2018

Over morfine, tijd, Pict en zoveel meer…

Bij de start van het nieuwe schooljaar presenteert Panal volgens traditie de nieuwe vormingsbrochure. De vormingsbrochure 2018 biedt een aantal nieuwe thema’s aan én steekt in een nieuw en ecologisch jasje.
De minisymposia hebben in 2018 als rode draad ‘zorg voor ouderen in palliatieve zorg’. Prof. Luc Van De Ven vertrekt inleidend: wie beschouwen we in onze maatschappij als ‘oud’. Hoe kijken we als samenleving naar ouderen, hoe kijken ze naar zichzelf en wat kan dit betekenen voor palliatieve zorg. In het tweede minisymposium zal dokter Floris De Knijf met ons kijken naar multipatholgie en multifarmacie. Een gegeven dat we vaak terugvinden bij ouderen. Vervolgens zullen Mikis Dormaels en Nele Spruytte, respectievelijk medewerker van het CGG in Brussel en doctor in de psychologie, vertellen over levensverhalen en de verschillende methodieken om hiermee aan de slag te gaan. Het vierde en laatste minisymposium zal handelen over verlies en rouw bij ouderen. Arthur Polspoel, emeritus docent Theologie, zal spreken over multipel verlies en hoe hiermee omgaan.
We organiseren ook een aantal nieuwe vormingen tijdens de dag. ‘Tijd voor zorg’ is een workshop, begeleid door Gabriëlle Verbeek. Zij zal hulpverleners in groep laten kijken naar hun eigen tijdstijl en hen leren tijdsdruk, tijdsbeleving, en timing in zorg beter te hanteren.
Dr. Gert Huysmans, huisarts en voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, zal ons wegwijs maken in het abc rond de PICT (Palliative Care Indicator Tool). Dit instrument wil ons ondersteunen om tijdig palliatieve patiënten te herkennen om hen op deze wijze de gepaste zorg te geven.
Voor een vorming over het deskundig gebruik van morfine in palliatieve zorg zijn de mensen van onze eigen organisatie zeer goed geplaatst. Dr. Johan Coppens, huisarts en arts van de MBE van Panal, en Veerle Massart, hoofdverpleegkundige zullen de deelnemers inleiden en zich laten verdiepen in het gebruik van morfine, de verschillende toedieningswegen, het optitreren, de nevenwerkingen,…
Dit alles en zoveel meer vind je terug in onze vormingsbrochure 2018, aan te vragen bij Panal voor de papieren versie of te bekijken via www.panal.be

 

Ria Vandermaesen
Coördinator Panal