Lettergrootte: a a a
Cm_fill

Vrijwilligers in de palliatieve zorg

Palliatieve zorg ten gronde uitbouwen en realiseren is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Ze kunnen zich engageren binnen de thuiszorg of op één van de palliatieve eenheden.
Deze vrijwilligers brengen een extra dimensie in palliatieve zorg en zijn aanwezig ter ondersteuning van de patiënt en diens omgeving.

In het arrondissement Leuven zijn momenteel 3 vrijwilligersorganisaties actief.
Elke palliatieve zorgeenheid heeft een vrijwilligersgroep: de palliatieve zorgeenheid ‘De Brug’ van het H.Hart Ziekenhuis in Leuven en de palliatieve zorgeenheid van het Universitair Ziekenhuis Leuven, campus Sint-Pieter.
Binnen de thuiszorg is Pallium vzw actief.

Vrijwilligers op de palliatieve zorgeenheden.
De vrijwilligers op de palliatieve eenheden zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen op de afdeling. Ze nemen de tijd om te luisteren naar de patiënt en de familie. Daarnaast kan de vrijwilliger kleine praktische taken op de afdeling opnemen zoals bloemen verzorgen, een kamer opruimen, …zodat de familie en de professionelen ‘kostbare tijd’ winnen.

Vrijwilligers binnen de thuiszorg.
Binnen de thuiszorg is de rol van de vrijwilliger aanwezig zijn ter ondersteuning van de patiënt en de aanwezige mantelzorg. Dit kan gaan over kleine huishoudelijke taken tot ondersteuning op emotioneel of spiritueel vlak. Vaak is een warme aanwezigheid en luisterbereidheid al voldoende. De vrijwilliger gaat op regelmatige en afgesproken tijdstippen naar de patiënt.

Procedure voor kandidaat-vrijwilligers.
Wie vrijwilliger wil worden kan zich bij de vrijwilligersverantwoordelijken van de organisaties aanmelden of bij Panal vzw, dat als centraal aanspreekpunt fungeert. In principe kan iedereen zich aanmelden, ongeacht leeftijd of opleiding. Enkel voor de vrijwilligers die nachtoppas doen, is een verpleegkundige vooropleiding een vereiste.
Voordat de kandidaat-vrijwilliger aan de slag kan, gaat hij op introductiegesprek bij de verantwoordelijke van de organisatie waar hij wil aansluiten. Als het voor de kandidaat-vrijwilliger nog niet duidelijk is bij welke organisatie hij wil aansluiten, kan hij op verkennend gesprek gaan bij de vrijwilligersverantwoordelijke van Panal vzw.
Tijdens het introductiegesprek krijgt de kandidaat-vrijwilliger informatie over wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Er wordt daarnaast ook gepeild naar de motivatie van de kandidaat, zijn persoonlijkheid, visie op palliatieve zorg, verwachtingen en beschikbaarheid.
Als de verantwoordelijke zijn fiat geeft, neemt de kandidaat vervolgens deel aan de cursus voor vrijwilligers en mantelzorgers. Deze cursus gaat éénmaal per jaar door en het volgen ervan wordt als voorwaarde vooropgesteld om als vrijwilliger te kunnen starten.
Na deze opleiding vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen de kandidaat en de vrijwilligersverantwoordelijke van de organisatie waarbij de vrijwilliger zich wil engageren. Daarna gaat de vrijwilliger een stageperiode in. Op de palliatieve eenheden loopt de vrijwilliger de eerste maanden mee met een ‘meter’ of ‘peter’. Binnen de thuiszorg wordt de vrijwilliger nauw opgevolgd en ondersteund.
Als de stageperiode gunstig wordt geëvalueerd, kan de kandidaat volwaardig vrijwilliger worden. Er wordt een afsprakennota ondertekend en de verzekering wordt in orde gebracht. De vrijwilliger bepaalt zelf vooraf hoe vaak per week hij zich beschikbaar stelt en op welke dagen en uren.
Bij Pallium vzw wordt de vrijwilliger ingeschakeld bij een vraag vanuit een thuissituatie, maar slechts na een huisbezoek van een verpleegkundig-consulent uit de multidisciplinaire begeleidingsequipe van Panal vzw. Aan de patiënt wordt een vergoeding van 2 euro/uur gevraagd. Deze wordt gebruikt om de verzekering en de vervoerskosten van de vrijwilliger te betalen. De vrijwilliger zelf krijgt een onkostenvergoeding.
Voor de nachtverpleegkundigen zijn er meer specifieke afspraken die in een persoonlijk gesprek vastgelegd worden.

Verdere begeleiding
De vrijwilligers kunnen steeds beroep doen op begeleiding en ondersteuning door de vrijwilligersverantwoordelijken. Zij worden maandelijks verwacht op de vrijwilligersvergadering, waar ruimte is voor zowel ondersteuning als vorming. Vrijwilligers binnen Pallium vzw krijgen bovendien de kans om aan te sluiten bij een intervisiegroep.

Praktische gegevens:

De palliatieve zorgeenheden:
- Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
  Personeelsdienst: Sabine Verslegers
  016/ 20 99 18
  personeelsdienst@hhleuven.be

- Universitair Ziekenhuis Leuven Campus Sint Pieter                                              
  Coördinator van het vrijwilligerswerk                                                                                           
  016/ 34 86 20
  vrijwilligers@uzleuven.be


De palliatieve thuiszorg:
- De vrijwilligers van Pallium vzw
  Vrijwilligersverantwoordelijke: Mieke Moons
  0476/ 41 73 58                                                                                                          
   info@pallium.be
  www.pallium.be

Panal vzw:
  Vrijwilligersverantwoordelijke: Karen De Meerleer
  016/ 23 91 01(tijdens de kantooruren)
  kdemeerleer@panal.be                                                                                           
  www.panal.be